Co to jest Kindergeld i jak go uzyskać?

Kindergeld to zasiłek rodzinny oferowany przez rząd niemiecki, za pośrednictwem instytucji Familienkasse, w celu pomocy rodzinom w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci. Jest to jeden z najbardziej popularnych zasiłków socjalnych w Niemczech.

Wprowadzenie do Kindergeld

 Kindergeld to miesięczne świadczenie od rządu niemieckiego, które pomaga rodzinom pokryć koszty wychowywania dzieci. Do końca roku 2022 wysokość zasiłku była zależna do ilości dzieci w Rodzinie, na trzecie i czwarte dziecko były wypłacane podwyższane kwoty. Od początku roku 2023 wysokość zasiłku nie zależy już od liczby dzieci w rodzinie, i wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Zasiłek przysługuje do 18 lub do 25 roku życia, zależnie od zakończenia lub kontynuacji kształcenia – szkoły średnie i uczelnie wyższe.

tablica z napisem i pieniądze

 

Kindergeld jest wypłacany również na dzieci mieszkające poza granicami Niemiec, o ile Rodzice i dzieci spełniają określone kryteria.

Zwrot Podatku z Niemiec Piotr Kastral to firma oferująca kompleksową pomoc w uzyskaniu zasiłku rodzinnego Kindergeld. Warto skorzystać z jej usług, by otrzymać bieżące świadczenia, jak również te, za okres sześciu miesięcy wstecz.

Ogólne warunki przyznania zasiłku Kindergeld

Podstawą przyznania zasiłku Kindergeld jest zatrudnienie na terenie Niemiec na warunkach niemieckich, i odprowadzanie do niemieckiego systemu ubezpieczeniowego składek społecznych i zdrowotnych, jak również złożenie wraz z wnioskiem odpowiednich dokumentów potwierdzających zameldowanie, zamieszkanie i sposób opodatkowania w Niemczech. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec, tzw. Gewerbę.
Zasiłek do 18 roku życia dzieci jest wypłacany w wysokości pomniejszonej o wysokość świadczenia w kraju zamieszkania dzieci, np. o polskie Świadczenie Wychowawcze 500+, czyli o 500 złotych. Jeżeli jeden z Rodziców nie pracuje w Polsce, to po przedstawieniu zaświadczeń o braku zatrudnienia w Polsce, możliwe jest uzyskanie Kindergeld w pełnej wysokości – zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie zabezpieczeń społecznych, które przewiduje wypłatę świadczenia, przede wszystkim, z kraju osiągania dochodów przez Rodziców.
Rodzicom dzieci powyżej 18 lat, wypłacany jest Kindergeld w pełnej wysokości, pod warunkiem kontynuacji nauki i studiów do ukończenia 25 roku życia. Familienkasse, w celu kontynuacji wypłaty świadczenia, będzie oczekiwać corocznego dostarczenia dokumentu potwierdzającego naukę dziecka.
Od roku 2023 rząd niemiecki wstrzymał przyznawanie zasiłku Kindergeld osobom oddelegowanym do pracy na terenie Niemiec, którym przysługuje zasiłek wychowawczy w kraju zamieszkania. Oznacza to również, że prawdopodobnym jest, wraz z upływem czasu, wstrzymanie wypłaty przyznanych już świadczeń tym osobom, i oczekiwanie zwrotu wypłaconych już świadczeń.
Familienkasse uzasadnia to w ten sposób, że osoba oddelegowana nadal podlega przepisom prawnym państwa delegującego (czyli Polsce). Tym samym prawo do Kindergeld w Niemczech wynika jedynie z tytułu zamieszkiwania/przebywania na terenie Niemiec, gdyż poza oddelegowaniem nie wykonuje się pracy zarobkowej i nie otrzymuje renty lub emerytury.

 

Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

Złożenie wniosku o Kindergeld nie jest „stosunkowo proste”, jak opisuje się to w internecie.
Można to zrobić samodzielnie opierając się o informacje znalezione w „sieci” lub pozyskane od znajomych, z bagażem późniejszych problemów z korespondencją z Familienkasse, i brakiem zrozumienia oczekiwań wysuwanych przez urzędników, lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych biur, takich jak np. biuro doradztwa podatkowego Zwrot Podatku z Niemiec Piotr Kastral w Jeleniej Górze.
A piszę te słowa, mając w pamięci wiele telefonów od osób, które zdecydowały się na taki krok, i w następnych tygodniach/miesiącach, borykały się z korespondencją z Familienkasse, i brakiem zrozumienia pisma, i pytaniem: „czego oni ode mnie jeszcze chcą”.
Pod naszym okiem i pomocą, skompletujecie Państwo wymagane dokumenty, zostaną one opracowane i wysłane do Familienkasse, z oczekiwaniem na przelew zasiłku.
W przypadku naszego biura nie będziecie tłumaczyć sobie dokumentów, bo biuro się tym zajmie, i poinformuje, co jeszcze należy dostarczyć.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, biuro napisze odwołanie od Decyzji, którą uważa za bezpodstawną lub niekorzystnie wydaną dla Klienta, np. za zbyt krótki okres.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku pozwoli na otrzymywanie comiesięcznej wypłaty Kindergeldu na konto bankowe rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.