Zwrot podatku z Austrii

Nasze usługi obejmują także zwrot podatku z Austrii, który dotyczy wielu rodaków pracujących w tym kraju. Z pewnością godne uwagi są obowiązujące tam ulgi podatkowe, z których naprawdę warto skorzystać. Nasi specjaliści znają doskonale austriacki system podatkowy i sprawnie przeprowadzają odzyskanie podatku.

W przypadku pobytu i pracy do 6 miesięcy (dokładnie 183 dni), austriacki Urząd Podatkowy powinien zwrócić 100% nadpłaconego podatku.

W przypadku pobytu i pracy Austrii powyżej 6 miesięcy, zwrot podatku jest możliwy, gdy 90% uzyskanego dochodu w ciągu roku podatkowego, osiągnięto właśnie na terenie tego kraju.

Warto pamiętać o możliwości rozliczenia i o odzyskaniu nadpłaconego podatku za okres do 5 lat wstecz.

 

flaga Austrii

 

Termin składania deklaracji podatkowej

Z nadpłat podatku dochodowego z tytułu pracy w Austrii można się rozliczyć maksymalnie do 5 lat wstecz, tak więc, na przykład, w roku 2023 rozliczamy się za 2022, 2021, 2020, 2019, 2018.
Czas oczekiwania na podatek z Austrii wynosi od 3 do 6 miesięcy, a jej długość jest uzależniona od austriackiego urzędu finansowego, a Państwa deklaracja będzie rozpatrywana jedynie przez jeden urząd skarbowy o nazwie Finanzamt Österreich w Wiedniu.

Aktualnie, zeznanie podatkowe za rok 2018 można złożyć do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Ulgi podatkowe

  • Arbeitsmittel – zwrot kosztów poniesionych na potrzebę zakupu narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy,
  • Pendlerpauschale – koszty ryczałtowe dla osób, które dojeżdżają do pracy (odległość od miejsca zamieszkania w Austrii do miejsca pracy musi przekraczać 20 km)