Zwrot podatku z Holandii

Zajmujemy się uzyskiwaniem zwrotu podatku z Holandii dla naszych Klientów.

Mnóstwo Polaków pracuje na stałe w Holandii.

Warto pamiętać o możliwości rozliczenia i o odzyskaniu nadpłaconego podatku za okres do 5 lat wstecz.

Informacje ogólne

Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, także podatki w Holandii rządzą się swoimi prawami.

Aby uzyskać dobry zwrot oraz załapać się jeszcze na ulgi podatkowe, trzeba spełniać pewne kryteria. Jednym z podstawowych warunków jest oczywiście legalna praca w Holandii oraz posiadanie odpowiednich dokumentów.

 

flaga Holandii

 

Termin składania deklaracji podatkowej

Z nadpłat podatku dochodowego z tytułu pracy w Holandii można się rozliczyć maksymalnie do 5 lat wstecz, tak więc, na przykład, w roku 2023 rozliczamy się za 2022, 2021, 2020, 2019, 2018.

Zeznanie podatkowe za rok 2022 należy złożyć do dnia 1 maja 2023 r., i wtedy można liczyć na zwrot podatku w terminie do 3 miesięcy od daty wysłania deklaracji podatkowej. Później złożone deklaracje będą rozliczane w terminie późniejszym, bez zachowania trzymiesięcznego okresu oczekiwania.

Należy pamiętać, że okres oczekiwania na wstępną decyzję podatkową może zostać automatycznie przedłużony przez Belastingdienst. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, holenderski urząd podatkowy może rozpatrywać twoją deklarację podatkową maksymalnie do 3 lat od daty jej otrzymania. Są to skrajne przypadki, ale zdarzają się one również.

Dlatego, jeśli od momentu złożenia zeznania nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy, nie masz żadnych powodów do niepokoju. W takim wypadku należy oczekiwać cierpliwie na decyzję podatkową.

Zeznanie podatkowe za rok 2018 można złożyć do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Ulgi podatkowe

Ulga dla partnera fiskalnego (potocznie zwana ulgą rozłąkową) – to jedna z ulg, na jaką możesz liczyć, przeprowadzając zwrot podatku z Holandii za naszym pośrednictwem. Ulga ta jest odpowiednikiem polskiego rozliczenia małżeńskiego i polega na wspólnym rozliczeniu się nie tylko małżeństwom, ale również osobom prowadzącym i utrzymującym wspólnie domostwo, które nie są w związku małżeńskim. Jednakże, żeby móc skorzystać z tej ulgi, musimy spełniać pewne warunki:

 • być w związku małżeńskim,
 • jeśli nie jesteśmy małżeństwem a posiadamy razem dziecko i jesteśmy zameldowani pod tym samym adresem lub mieszkamy wspólnie z partnerem, który posiada dziecko,
 • posiadamy wspólnie z partnerem nieruchomość, dom/mieszkanie i mieszkamy razem,
 • jeśli 90% rocznego dochodu, wspólnie uzyskanego przez podatnika i partnera, osiągnięto na terenie Holandii.

Ulga na dziecko – jest to ulga podatkowa z tytułu wychowywania dziecka (do lat 12).

Warunkiem otrzymania takiej zniżki jest:

 • posiadanie dziecka, które 1 stycznia danego roku podatkowego miało mniej niż 12 lat,
 • dziecko było zameldowane na wspólnym adresie dłużej niż pół roku w danym roku,
 • brutto dochód roczny z pracy z Holandii jest większy niż wymagany (tj. wynosi więcej niż € 4895 na rok),
 • nie rozliczasz się w danym roku podatkowym wspólnie z partnerem fiskalnym.

Ulga na poniesione koszty opieki zdrowotnej

W zeznaniu podatkowym możesz odliczyć niektóre koszty opieki zdrowotnej po spełnieniu ustalonych warunków:

 • nie możesz odliczyć kosztów opieki zdrowotnej, jeśli wchodzą one w zakres obowiązkowego i/lub dobrowolnego udziału własnego,
 • możesz odliczyć tylko niezbędne wydatki, które poniesiesz w związku z chorobą lub niepełnosprawnością,
 • możesz odliczyć koszty tylko w roku, w którym je poniosłeś,
 • możesz odliczyć tylko część kosztów, za które nie możesz otrzymać zwrotu np. z (dodatkowego) ubezpieczenia zdrowotnego lub za które otrzymałeś specjalną pomoc.

Jeśli najpierw sam pokryjesz koszty, a później otrzymasz zwrot kosztów na przykład od swojego ubezpieczyciela zdrowotnego, nie możesz odliczyć (tej części) kosztów.

Jeśli potrzebujesz opieki, która wchodzi w zakres podstawowego pakietu i wybierzesz niezakontraktowanego usługodawcę wtedy będziesz musiał zapłacić za opiekę. Nie możesz odliczyć tych kosztów.

Pamiętaj, że holenderski urząd skarbowy może poprosić Cię o udowodnienie Twoich kosztów. Zachowaj więc rachunki, wyciągi z ubezpieczenia zdrowotnego i wyciągi bankowe.

 

Zwrot podatku z Holandii? Przelew z holenderskiego urzędu skarbowego.

Zwrot podatku z Holandii przekazywany jest w walucie euro przez Urząd Skarbowy Belastingdienst bezpośrednio na konto wskazane przez Klienta.

Konto Klienta musi być wcześniej zweryfikowane odrębną procedurą weryfikacyjną, przeprowadzaną przez nas, bez dodatkowych kosztów, na podstawie aktualnego, nie starszego niż 1 miesiąc, e-wyciągu z konta, potwierdzającego fakt posiadania konta i jego aktywność.

Opłatę za usługę należy wpłacić w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zwrotu na konto.