Zwrot podatku z Niemiec

Polakom pracującym w Niemczech należy się zwrot podatku, aż do czterech lat wstecz.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego faktu, pozostawiając swoje pieniądze urzędowi federalnemu.

Urząd Skarbowy może również wysłać pismo z przypomnieniem o złożeniu zeznania podatkowego wraz z terminem do którego należy wysłać deklaracje podatkową.

.

Zapewniamy całościowe wsparcie odnośnie uzyskania zwrotu podatku z Niemiec przez osoby pracujące legalnie na terenie tego kraju.

 

flaga niemiec

 

Zwrot podatku z Niemiec? Jakie dokumenty należy skompletować?

 • Lohnsteuerbescheinigung lub Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung – to nazwa karty podatkowej, w której znajdziesz informację o zarobku, podatku, oraz wszystkich potrąceniach z tytułu świadczeń społecznych i zdrowotnych, wystawianym przez jednego pracodawcę.
  Jeżeli jednak nie posiadacie Państwo karty podatkowej bez problemu możemy ją zastąpić miesięcznym odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym (tak zwany Abrechnung).
 • kopia dowodu osobistego oraz kopia dowodu osobistego Żony, w przypadku rozliczeń małżeńskich,
 • Zaświadczenie UE/EOG o dochodach uzyskanych w Polsce. Pamiętaj, że musi być ono podbite przez polski urząd skarbowy.
  W przypadku rozliczenia małżeńskiego, Zaświadczenie UE/EOG powinno zawierać również informację o dochodach uzyskanych w Polsce przez Współmałżonka.
 • dane konta w Euro, na które będzie dysponowany zwrot podatku.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, możecie Państwo dołączyć inne, aby skorzystać z ulg przy rozliczeniu podatku.

Przydadzą się wówczas dokumenty potwierdzające, że ponoszą Państwo regularne koszty związane z legalnym zatrudnieniem na terenie Niemiec.

Dokumentami do uwzględnienia odliczeń, które mogą być wykorzystane przy rozliczeniu podatku w Niemczech są na przykład:

 • umowa najmu mieszkania lub domu, z potwierdzeniem comiesięcznych płatności za lokal,
 • regularnie opłacane rachunki za media (prąd, internet, telewizja),
 • bilety za dojazdy do pracy w Niemczech lub podróże do Polski,
 • dojazdy samochodem do pracy z miejsca zamieszkania w Niemczech, powyżej 21 km w jedną stronę,
 • dojazdy samochodem z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca zamieszkania w Polsce, w celu odwiedzin Rodziny,
 • dojazdy samochodem z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca zatrudnienia w Niemczech, w celu podjęcia zatrudnienia - dotyczy np. Kierowców, którzy nie posiadają miejsca zamieszkania w Niemczech,
 • paragony za odzież, narzędzia, zakupione w Niemczech,
 • rachunki za prywatne ubezpieczenie na życie,
 • rachunki za koszty leczenia

Należy jednak pamiętać, że większość dodatkowych odliczeń, można zastosować u osób, które prowadzą własne gospodarstwo domowe w Polsce – mogą udokumentować fakt posiadania mieszkania/domu, oraz potwierdzenie ponoszonych kosztów na utrzymanie tego mieszkania/domu.